Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w serwisach wojart.pl i bilety.wojart.pl, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Agencja Artystyczna „WojArt” Agnieszka Wojtkowiak – Buczyńska, ul. Gajowa, nr 8/11, 61-815, NIP 6171541266.

I. DEFINICJE

 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 2. Administrator – Agencja Artystyczna „WojArt” Agnieszka Wojtkowiak-Buczyńska, ul. Rembertowska 17/5, 60-143 Poznań; NIP 617-154-12-66 – świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający na domenach wojart.pl, polskakomedia.eu
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza Podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku wybrania tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. W celu umożliwienia zakupu biletów bez rejestracji.
  2. W celu umożliwienia zakupu biletów dla zalogowanych użytkowników.
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. cel statystyczny (z Google Analytics oraz Google Signals, administrator cookies: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia); aby móc śledzić aktywność Użytkownika w serwisach Administratora, usługa Google Signals korzysta z identyfikatorów reklamowych. Te identyfikatory są unikalnymi numerami przypisanymi Twojemu urządzeniu, które umożliwiają nam identyfikację Twojej przeglądarki lub aplikacji. Więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z naszego serwisu w związku z korzystaniem z narzędzi analitycznych Google Analytics znajduje się na stronie policies.google.com/technologies/partner-sites.
   1. W serwisie głównym wojart.pl; podstawa do przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę) 
   2. W serwisie sprzedażowym bilety.wojart.pl; podstawa do przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią)
  2. cel reklamowy (na Facebooku, administrator cookies Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland)
   1. w serwisie głównym wojart.pl; podstawa do przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę) 
   2. w serwisie sprzedażowym bilety.wojart.pl; podstawa do przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią)
  3. cel: wyświetlanie filmów z YouTube (administrator cookies: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia); podstawa do przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).

IV. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 4. Użytkownik korzystający z serwisu głównego wojart.pl może zmienić decyzję co do przechowywania cookies do celów statystycznych i reklamowych poprzez kliknięcie w link do zmiany decyzji dostępny w stopce każdej strony serwisu głównego.
 5. Dane przetwarzane przez usługę Google Analytics 4 są przechowywane przez 14 miesięcy.

NASI PARTNERZY


NASI PATRONI MEDIALNI