Teatr bawi,teatr wzrusza,teatr serce Twe porusza

Regulamin i polityka prywatności

 

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW w serwisie wojart.pl

Włascicielem serwisu wojart.pl jest Agencja Artystyczna "WojArt" Agnieszka Wojtkowiak - Buczyńska, ul. Rembertowska 17/5; 60-143 Poznań, NIP 617-154-12-66, Regon 301091260

1.Zastosowanie Regulaminu

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do systemu internetowej sprzedaży biletów na stronie www.wojart.pl. Kupujący akceptując warunki zakupu biletów oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje go, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych (użytych podczas procesu zakupu) do celów marketingowych.

Rezerwacji biletów można dokonać wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00

2. Proces zakupu – kroki od 1 do 5.

Aby proces zakupu zakończył się otrzymaniem biletów kolejne kroki od 1 do 5 muszą następować po sobie nieprzerwanie.

KROK 1: Wybór wydarzenia i godziny

Na stronie wojart.pl w zakładce Repertuar przedstawione są wszystkie aktualnie organizowane spektakle. Rozpoczęcie procedury zakupu następuje po naciśnięciu przycisku „kup bilet” przy wybranym wydarzeniu i określonej godzinie. 

KROK 2: Wybór miejsc na sali

Po otwarciu planu Sali Klient wybiera miejsca. Pola oznaczone na biało, to miejsca wolne, pola oznaczone na czarno to miejsca niedostępne, pola oznaczone na zielono to miejsca wybrane przez Klienta

Aby przejść dalej należy wybrać przycisk KOSZYK

KROK 3: Zawartość koszyka i forma dostawy

W kolejnym kroku Klient ma przedstawioną zawartość swojego koszyka:

- wydarzenie – tytuł spektaklu data i godzina,

- wybrane miejsca wraz z podaną ceną za każde miejsce osobno,

- podsumowanie wartości zakupów

Na tym etapie Klient określa czy życzy sobie otrzymać fakturę – jeśli tak należy rozwinąć listę i wybrać „Tak”, a następnie wypełnić wszystkie wymagane czerwoną gwiazdką pola.

W tym miejscu Klient wybiera również formę dostawy biletów – elektronicznie (mailem w pliku pdf) bezpłatnie, lub za dodatkową opłatą 9,00zł wysyłkę eleganckiego zaproszenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Krok 4 : Dane Kupującego

Dokonanie zakupów w naszym serwisie możliwe jest poprzez rejestrację użytkownika (ułatwia to zakupy w przyszłości) lub bez rejestracji (należy wówczas wypełnić wyłącznie pola oznaczone czerwoną gwiazdką). Po wypełnieniu formularza system wysyła na wskazany w zamówieniu adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia. Wiadomość wysyłana jest z adresu bilety@wojart.pl.

Odpowiedzialność serwisu wojart.pl jest wyłączona w przypadku wysłania wiadomości e-mail (biletu, informacji o odwołaniu wydarzenia lub informacji dotyczących zamówienia) na niewłaściwy adres e-mail, jeśli został błędnie podany przez Klienta podczas składania zamówienia lub jeśli wiadomość nie zostanie przyjęta przez serwer pocztowy Klienta.

KROK 5: Płatność

Warunkiem internetowej sprzedaży biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu dwóch godzin powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, a wybrane miejsca zostają zwrócone do puli miejsc wolnych. Anulacja zamówienia jest potwierdzana wiadomością e-mail wysyłaną na adres wskazany przez Klienta podczas procesu zakupu.

Przy zakupie biletów online mogą Państwo zrealizować płatność korzystając z przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.

Operatorem płatności elektronicznych oraz kart płatniczych jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Jeśli na tym etapie z jakichś powodów nie uda się realizacja płatności to informujemy, że w otrzymanym od nas e-mailu z potwierdzeniem zamówienia znajduje się link umożliwiający zapłatę. Link jest aktywny przez 2 godziny od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu zamówienie zostaje anulowane, a link traci swoją ważność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

W przypadku problemów z dokonaniem płatności prosimy kontaktować się bezpośrednio z infolinią operatora płatności firmą PayU tel. 61 628 45 05

Po dokonaniu zapłaty za wybrane miejsca, na wskazany w zamówieniu adres e-mail Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą realizację zamówienia z plikiem PDF zawierającym bilety oraz dokument zakupu (paragon lub fakturę). Bilet należy wydrukować i okazać bileterowi bezpośrednio przy wejściu na salę.

3. Bilety.

a). Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 8%.

b). Bilet posiada unikatowy numer i umożliwia jednorazowe wejście dla jednej osoby.

c). Bilet kserowany, skanowany, przerabiany i uniemożliwiający weryfikację kodu jest nieważny.

d). Agencja Artystyczna „WojArt” nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

Uwaga: zabroniona jest odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż podana w serwisie online i na oficjalnej stronie Agencji Artystycznej „WojArt”. Agencja Artystyczna „WojArt” nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieoficjalnych punktach sprzedaży i Zastrzega sobie prawo do anulowania nielegalnie sprzedawanych biletów i odmówienia uczestnictwa w wydarzeniu ich posiadaczom.

Internetowa sprzedaż biletów na dane wydarzenie kończy się na 2h przed rozpoczęciem lub w przypadku wyczerpania biletów. Jeśli bilety na dane wydarzenie są jeszcze dostępne to na 2h przed spektaklem sprzedawane są już wyłącznie w kasie w miejscu organizacji wydarzenia. Informacji o dostępności biletów udzielamy pod nr tel. 602 267 421.

W przypadku biletów wysyłanych pocztą, sprzedaż biletów kończy się na 3 dni robocze przed wydarzeniem. W przypadku wybrania opcji "Bilet na prezent", bilety wysyłane są  przesyłką pocztową poleconą za potwierdzeniem odbioru, w ciągu trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.

Brak możliwości zakupu biletu poprzez system sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie prosimy wówczas o kontakt pod nr tel. 602267421.

4. Voucher upominkowy to  uniwersalny pomysł na prezent – voucher upominowy można wymienić na dowolny spektakl z naszego repertuaru, w okresie jego ważności.

ZASADY ZAKUPU VOUCHERU UPOMINKOWEGO I WYMIANY NA BILET:
1. Voucher upominkowy - jest to bilet otwarty z określonym terminem ważności.
2. Koszt jednego vouchera wynosi 100 zł.
3. Każdy Voucher Upominkowy ma określony termin ważności, podany na voucherze.

4. Voucher upominkowy można nabyć wyłącznie w Agencji Artystycznej „WojArt” – tel. +48602267421. Można zakupić dowolną ilość voucherów. Voucher upominkowy jest jednoosobowy.
5. Realizacja vouchera:
- Aby zrealizować otrzymany voucher upominkowy należy zarezerwować miejsca telefonicznie, dzwoniąc do Agencji Artystycznej „WojArt” pod nr +48602267421 (w godzinach pracy Agencji „WojArt” tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00). Rezerwacji można dokonać na dowolny spektakl w terminie nieprzekraczającym terminu ważności vouchera. Rezerwacja biletów na spektakl jest możliwa, jeżeli na wybrany przez posiadacza Vouchera upominkowego termin są jeszcze wolne miejsca. Po wcześniejszym zarezerwowaniu miejsc na spektakl należy, w terminie określonym przez pracownika WojArtu, dostarczyć Voucher upominkowy do kasy i wymienić go na bilet.
6. Voucher oraz bilety z wymienionego vouchera nie podlegają zwrotowi.
7. Za niewykorzystany voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.

5. Odwołanie wydarzenia, zwroty biletów, reklamacje

1. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ Agencja Artystyczna „WojArt” nie dokonuje zwrotów, ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów. Bilet zakupiony w serwisie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia, zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia.

2. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów, prawa konsumenta do odstąpienia od umowy na odległość, wynikającego z przepisu art. 7 ww. ustawy, nie stosuje się do świadczenia, w ściśle określonym okresie, usług w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywek oraz gastronomii. Oznacza to, że konsumentom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na odległość, na podstawie której nabyto bilety do kina/teatru lub na inne wydarzenia rozrywkowe.

3. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Agencja Artystyczna „WojArt” zastrzega sobie prawo do informowania Klientów, którzy kupili bilet na konkretne wydarzenie o zmianach drogą mailową lub telefoniczną (sms). Klientowi przysługuje wówczas prawo zwrotu wartości biletu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia odwołania wydarzenia. Zwrot nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji posiadacza biletu (przesłanej drogą elektroniczną na adres bilety@wojart.pl), w której zawarty zostanie numer zamówienia (numer dokumentu PRO-FORMA) lub nr paragonu/faktury albo nr biletu (podany obok kodu kreskowego). W przypadku odwołania spektaklu zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata. Klient nie ma prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak hotel, dojazd itd.

4. W przypadku biletów zakupionych w kasie  dodatkowym warunkiem do otrzymania zwrotu, jest przedstawinie dokumentu zakupu oraz oryginału biletu. Zwroty biletów zakupionych online lub zamówionych telefonicznie (zawarcie umowy sprzedaży na odległość) z powodów innych niż odwołanie spektaklu nie będą przyjmowane zgodnie z treścią art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów,  a mianowicie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy na odległość, wynikającego z przepisu art. 7 ww. ustawy, nie stosuje się do świadczenia, w ściśle określonym okresie, usług w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywek oraz gastronomii. Oznacza to, że konsumentom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na odległość, na podstawie której nabyto bilety do kina/teatru lub na inne wydarzenia rozrywkowe.

5. Reklamacje dotyczące organizacji, przebiegu i wszelkich sytuacji mających miejsce podczas Wydarzenia powinny być zgłaszane przez Użytkownika/Klienta bezpośrednio do Agencji Artystycznej "WojArt" Agnieszka Wojtkowiak drogą mailową na adres wojart@wojart.pl.

6. Reklamacje dotyczące jakości obsługi w procesie sprzedaży Biletu, niedogodności podczas składania zamówienia, innych zdarzeń związanych z procesem sprzedaży Biletu Użytkownik/Klient powinien składać do Działu Obsługi Klienta WojArt. drogą telefoniczną lub mailową na adres wojart@wojart.pl.

7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Dokument zakupu: Paragon lub Faktura VAT

a). Faktura Vat może być wystawiona wyłącznie na osobę lub firmę, która dokonała zakupu biletów on-line.

b). Faktura będzie wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą mailową na adres wskazany podczas zakupu przez Klienta. Jeśli Klient życzy sobie otrzymać fakturę wysłaną tradycyjną pocztą prosimy o kontakt na adres bilety@wojart.pl.

c). Faktura może być wystawiana w ciągu 7 dni od daty zakupu, czyli momentu potwierdzenia wpłaty na koncie serwisu wojart.pl.

7. Ochrona danych

Administratorem danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Agencja Artystyczna "WojArt" Agnieszka Wojtkowiak, 60-143 Poznań ul. Rembertowska 17/5

Akceptując regulamin i dokonując rezerwacji i zakupu biletów w serwisie online Agencji Artystycznej „WojArt” Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym, w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów oraz do celów marketingowych wyłącznie przez Agencję Artystyczną „WojArt”. Otrzymane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich oraz do ich poprawiania i uaktualniania, na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997r Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

8. Polityka prywatności.

Polityka prywatności opisana jest w osobnym dokumencie dostępnym pod adresem http://wojart.pl/polityka-cookies.html

9. Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • odmówienia posiadaczowi biletu wstępu na wydarzenie w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa; w przypadku stwierdzenia, że posiadacz biletu jest w stanie nietrzeźwym; stwierdzenia, że posiadacz biletu jest w posiadaniu broni, butów zakończonych  metalowymi elementami oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie; stwierdzenia, że posiadacz biletu otrzymał go z nieznanego źródła; stwierdzenia, że bilet jest nieczytelny lub uszkodzony
  • zmiany miejsca siedzącego lub stojącego na inne w uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa
  • zawezwania Posiadacza biletu w uzasadnionych przypadkach do opuszczenia sali i podjęcia odpowiednich kroków, aby zawezwanie było skuteczne;
  • wydania zakazu wnoszenia na teren imprezy i korzystania w trakcie imprezy z aparatów fotograficznych, kamer video lub innych urządzeń audio-video. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego wymogu mogą zostać wyproszone z miejsca wydarzenia;
  • wydania zakazu wnoszenia na teren sali widowiskowej i spożywania w trakcie wydarzenia napojów alkoholowych, środków odurzających oraz spożywania posiłków
  • wydania zakazu wnoszenia na teren sali widowiskowej i korzystania w trakcie wydarzenia ze wskaźników laserowych.

10. Inne ustalenia

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.08.2014
  2. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Obowiązuje prawo polskie.
  3. Serwis wojart.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.
  4. Prosimy nie zostawiać pojedynczych miejsc wolnych - organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc w przypadku niezastosowania się do zaleceń.